Betaling på avbetaling

Mange som drømmer om en badestamp har ikke tilstrekkelig kapital i form av kontanter eller likvide bankinnskudd og må derfor søke alternative former for finansiering. En ikke uvanlig form for finansiering er kjøp på avbetaling. Finansierer man stampen gjennom å inngå en avbetalingsavtale med forhandleren eller leverandøren, er det også vanlig at forhandleren tilbyr en drifts- og serviceavtale som kan være god å ha for kjøperen. Det viktige når slike avtaler inngås er at man tilpasser avbetalingstid og -beløp til kjøperen betalingsevne. Enhver kjøper er forpliktet til å påse at man ikke avtaler en nedbetalingsplan som man ikke kan overholde. På samme måte plikter selgeren å ikke utnytte kjøperens situasjon gjennom å beregne seg alt for store tillegg i prisen for å inngå avtalen.

Badestamper er nytt for de fleste

Badestamp er et relativt nytt begrep for de aller fleste. Selv om den tradisjonelle badestampen har mange hundre år på nakken, så er det fremdeles ganske stable-cottage-luxuryfå mennesker som har vokst opp med en moderne badestamp i huset eller på tomten. Og som for alle nye fenomener, være seg internetthandel
, Vipps, PayPal eller hva som helst, så tar det gjerne en tid før man er helt fortrolig med det. Hva badestamper angår er det ekstra viktig at den behandles riktig allerede fra dag 1. Det dreier seg tross alt om en stor innretning som faktisk kan medføre betydelig både materielle og kroppslige skade dersom noe går feil. Derfor er det definitivt å anbefale at man tar fagfolk til hjelp inntil man selv er helt fortrolig med funksjon og virkemåte.

Kompletter bruksanvisningen med fagfolks innsikt

Men det er ikke bare monteringen som byr på utfordringer for den utrente. Også i den innledende driftsfasen kan man gjøre stor skade om man ikke gjør riktig. Med en god bruksanvisning kommer man langt, men et allment råd er å la en fagperson – gjerne fra de som har levert stampen – bistå når stampen første gang skal fylles, varmes opp, startes og rengjøres.