Kontant oppgjør med cash eller kort

Badestamper er spennende og attraktive produkter, men den store veksten de siste årene har medført at mange nye produkter og forhandlere har dukket opdownloadp for hente de til dels betydelige gevinstene som ligger i å lykkes i dette markedet. Som en naturlig konsekvens av dette har man sett fallende priser og dermed også stadig mindre marginer for de som selger denne typen produkter. Dette er en fordel for den som skal kjøpe. I alle fall i utgangspunktet, men det er en hake med dette også for konsumentene. For tøff konkurranse tilbyderne imellom kan medføre at kvaliteten blir dårligere. Et tilsynelatende godt pristilbud trenger med andre ord ikke være et attraktivt tilbud i det litt lengre perspektivet.

Sjekk at leverandøren er seriøs

Uansett hvordan man velger å gjøre opp for seg, er det derfor viktig at man forsikrer seg om at leverandøren er seriøs og at vedkommende kan stå ved de garantier han eller hun gir. Det er kanskje i særdeleshet viktig i de tilfeller der man gjør opp kontant eller ved å direkte belaste konto ettersom man som forbruker på den måten oppfyller hele sin del av avtalen der og da. Dersom motparten helt eller delvis unnlater å oppfylle sin del av avtalen er man på den måten i en mye svakere forhandlingsposisjon når det gjelder å få leverandøren til å oppfylle sine forpliktelser. Det er ofte til liten trøst at han har kjøpsloven og andre lovregler på sin side for det å gå rettens vei blir alltid både dyrt og ubehagelig.

Kontant oppgjør når det gjelder spa-produkter blir nok imidlertid mindre og mindre vanlig. Dels er leverandører ikke spesielt interessert i å ha stor kontantbeholdning av sikkerhetsgrunner, dels er det nok mange som vegrer seg for å motta betydelige beløp i kontanter rett og slett fordi de frykter at de dermed kan inngå i et opplegg som har til hensikt å hvitvaske ubeskattede penger.